ELLEN NEUGEBAUER

Partner
Adwokat
Adwokat specjalista - prawo spadkowe
Adwokat specjalista - prawo bankowe i
prawo rynku kapitałowego

Vita
· data urodzenia 1965
· studia prawnicze w Poczdamie
· aplikacja prawnicza przy Sądzie Okręgowym
  we Frankfurcie nad Odrą
· adwokat od 1997
· Adwokat specjalista prawo - spadkowe od 2006

Zakres dziedzin prawa
· prawo spadkowe, prawo bankowe, prawo gruntowe

Członkostwa
· członek-założyciel Juristische Gesellschaft
  Frankfurt (Oder)
· członek zarządu ASB-Regionalverband
  Ostbrandenburg e.V. od 1999 roku
· członek w Deutsche Vereinigung für Erbrecht
  und Vermögensnachfolge e.V., DVEV
· przedstawiciel Rady Adwokackiej kraju
  związkowego Brandenburgii w Izbie wyborczej
  komitetu sędziowskiego jak i wspólnej
  Komisji Wyborczej Sędziów przy Sądach
  Wyższych w Berlinie/Brandenburgii
· członek Anwaltverein Frankfurt (O.) e.V.
· członek w Arbeitsgemeinschaft Familien-
  und Erbrecht des DAV
· członek i prezydent Lions Club Viadrina
  Frankfurt (O.) 2009/2010
· członek izby adwokatów specjalistów z
  dziedziny prawa bankowego i prawa rynku
  kapitałowego rady adwokackiej kraju
  związkowego Brandenburgii