Seiring Design

 Seiring Design

Impressum

Poniższe informacje zawierają informacje wymagane prawem zgodnie z § 5 Telemediengesetz (TMG) w celu identyfikacji dostawcy.

Neugebauer I Vieth I Wutzmer
Partnerschaft von Rechtsanwälten

Logenstrasse 13a
15230 Frankfurt (Oder)
Tel: (0335) 52 29 32 / Tel: (0335) 50 46 195
Fax: (0335) 52 37 88 / Fax: (0335) 50 46 196
info@kanzlei-nvw.de
www.kanzlei-nvw.de


WDROŻENIA TECHNICZNE:
Seiring Design
Josef-Gesing-Str. 10
15234 Frankfurt (Oder)
Tel (0335) 66 595 22
Fax (0335) 66 595 29
agentur@seiring.de
www.seiring.de


Wszystkie osoby wymienione na tych stronach są prawnikami dopuszczonymi w Niemczech. Są członkami Brandenburskiej Izby Adwokackiej.

Obowiązują następujące opłaty i regulaminy zawodowe:
BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung
RVG – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte
Fachanwaltsordnung 


Numer identyfikacji podatkowej (NIP): UST-Nr. 061/160/03013
Numer rejestracyjny spółki partnerskiej: PR 37 FF


Nazwa usługodawcy: 
NVW Neugebauer Vieth Wutzmer
Partnerschaft von Rechtsanwälten
Logenstraße 13a
15230 Frankfurt (Oder)
Osoba odpowiedzialna: Susanne Nettesheim


Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej:  
VICTORIA Versicherung
Victoriaplatz 1
40198 Düsseldorf

Zakres zastosowania: Niemcy


Wskazówka
Częściowo jest reprezentowana opinia, że jeden ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść stron, do których prowadzą linki, poprzez załączniki lub linki. Zgodnie z tą opinią, powinno się temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od treści linkowanej strony lub całej sieci.

Na naszej stronie stworzyliśmy linki do innych stron w Internecie. Dla wszystkich linków obowiązuje następująca zasada: Nie mamy żadnego wpływu na wygląd i zawartość stron, do których prowadzą linki. W związku z tym dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron pozostawionych na naszej stronie internetowej, w tym również od wszelkich stron, do których prowadzą odnośniki lub inne mechanizmy połączenia. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków na naszej stronie internetowej oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą linki, banery lub inne linki. Jest to odniesienie niezbędne z prawnego punktu widzenia i nie zawiera żadnej oceny treści stron, do których prowadzą odnośniki.

Ponadto w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, które do nas odsyłają. Nie jesteśmy również w stanie określić ani sprawdzić referencji do nas. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób oferowane tu informacje są wykorzystywane, przekazywane lub zmieniane przez użytkownika. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści lub inne bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje wynikające z korzystania z oferowanych tu informacji.


COPYRIGHT:
Teksty, zdjęcia, grafika, jak również projekt i układ tych stron są przedmiotem praw autorskich na całym świecie. Zdjęcia: ©Fotolia.com, Seiring Design. Nieuprawnione wykorzystanie, powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron będzie ścigane zarówno na mocy prawa karnego, jak i cywilnego. Zgodnie z niemieckim prawem cywilnym możliwe jest jedynie pominięcie i zniszczenie, oddanie lub zniszczenie urządzeń do powielania oraz publiczne ogłoszenie wyroku. Roszczenia o wydanie nakazu sądowego są zabezpieczone przez sąd karami administracyjnymi w wysokości do 250 000 EUR lub karą pozbawienia wolności do sześciu miesięcy. W przypadku postępowania karnego w indywidualnych przypadkach może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności do lat 5. Ściganie w ramach systemów prawnych innych krajów jest możliwe i może mieć jeszcze bardziej drastyczne konsekwencje.

Copyright © 2009 NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer, Deutschland/Germany.
Wszystkie prawa zastrzeżone.. All rights reserved.


Odpowiedzialność:
Ze względu na techniczne właściwości Internetu NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność i poprawność udostępnianych informacji.

Uwagi na temat problemu odniesień zewnętrznych:
NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer jako dostawca treści jest odpowiedzialny za swoje "własne treści", które udostępnia do użytku zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Należy odróżnić odsyłacze ("linki") do treści dostarczanych przez innych dostawców od tych własnych treści. NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer udostępnia "zawartość zewnętrzną" do wykorzystania poprzez odsyłacz. Są oni odpowiedzialni za te zewnętrzne treści tylko wtedy, gdy posiadają pozytywną wiedzę o nich (tzn. również o treściach nielegalnych lub karalnych) i gdy jest to technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec ich wykorzystaniu.

Jednak odsyłacze są zawsze odniesieniami "żywymi" (dynamicznymi). NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer sprawdził zawartość zewnętrzną pod kątem ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej w momencie umieszczania pierwszego linku. NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer nie jest jednak prawnie zobowiązany do stałego sprawdzania treści, do których NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer odnosi się w swojej ofercie zmian, które mogłyby spowodować powstanie nowej odpowiedzialności. Tylko w przypadku, gdy NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer ustali lub zostanie poinformowany przez innych, że konkretna oferta, do której NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer podał link, powoduje odpowiedzialność cywilną lub karną, usunie link do tej oferty, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione.

Źródło: S&K Rechtsanwälte www.streifler.de