OBOWIĄZKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE ORGANOW ARBITRAŻOWYCH

Ogólny obowiązek informowania na podstawie § 36 VSBG

Odpowiedzialny organ ds. arbitrażu konsumenckiego:
W odniesieniu do sporów majątkowych wynikających ze stosunku zlecenia, odpowiedzialny organ to:

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft,
Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin,
www.s-d-r.org

Adwokaci kancelarii NVW Neugebauer I Vieth I Wutzmer są otwarci do udziału w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów w komisji arbitrażowej zawodów prawniczych.

Źródło: BRAK-Mitteilungen 6/2016, strona 274